Tanzprogramm 2021


Jeden 3. Freitag im Monat

ab 20:00h


Abgesagt

Freitag 16. April 2021


Freitag 14. Mai 2021


Freitag 18. Juni 2021


Juli & August Sommerpause


Freitag 17. September 2021


Freitag 22. Oktober 2021


Freitag 19. November 2021