Tanzprogramm 2022


Jeden 3. Freitag im Monat

ab 20:00h

Jahr 2022


Freitag 18. Februar 2022

Das erste Mal bei uns!!


Freitag 18. März 2022


Freitag 22. April 2022


Freitag 20. Mai 2022


Freitag 17. Juni 2022


Event im Juli Infos folgen.


August Sommerpause


Freitag 16. September 2022


Freitag  21.Oktober 2022


Freitag 18. November 2022

Gaby&Jack